Kako vam lahko pomagamo z oskrbo na domu?

storitve zod2Z ustanovitvijo Zavoda za oskrbo na domu v letu 2002 smo želeli nadaljevati naše poslanstvo, ki sega daleč nazaj v osemdeseta leta. Dolgoletne izkušnje in visoki standardi, ki smo si jih zastavili kot javni zavod, kažejo na to, da naše delo temelji na strokovnem pristopu do uporabnika. Mesečno oskrbimo več kot 600 posameznikov, ki prebivajo na področju Mestne občine Ljubljana in trpijo za posledicami kronične bolezni, invalidnosti ali pa starostne oslabelosti.

Kot ponudnik socialne oskrbe na domu se zavzemamo za individualen pristop do uporabnika storitev, zato skupaj z njim in/ali svojci izdelamo osebni načrt storitev, kjer v okviru socialno varstvenih storitev, ki jih izvajamo: pomoč pri osebni higieni, gospodinjska pomoč, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov z okoljem, načrtujemo oskrbo, ki bo potekala na domu upravičenca oziroma osebe, ki prosi za pomoč.

Skrb za stalno in dopolnilno izobraževanje našega kadra prispeva k uvajanju novosti na področju oskrbe in kvalitete opravljenih storitev, sodelovanje z drugimi službami (Centrom za socialno delo, Patronažno službo, Fakulteto za socialno delo, Slovenska filantropija, Socialna zbornica Slovenije in drugi) pa celosten, odgovoren in profesionalen odnos do uporabnika storitev.

V našem zavodu se zavzemamo za dobre in korektne medsebojne odnose, ki so temelj dobrega medsebojnega delovanja.

Neposredno izvajanje storitve na domu uporabnika se lahko izvaja vse dni v tednu, glede na potrebe uporabnika, in sicer največ do 20 ur tedensko. Pomoč prilagodimo in uskladimo z vašimi potrebami in našimi možnostmi.

čas posameznega obiska ni krajši od 30 minut, kar je tudi najkrajša obračunska enota za plačilo storitev.

Katalog storitev oskrbe na domu.pdf

V kolikor so vam ostale plenice, podloge za enkratno uporabo ali drugi pripomočki za nego, nas kontaktirajte. Podarjene pripomočke bomo posredovali uporabnikom, ki jih potrebujejo.

Kontaktna oseba: Samec Barbara, tel.: 01/24-20-605.

Komu je oskrba namenjena?

Starejšim, invalidnim in bolnim osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju in se ne morejo oskrbovati ali negovati sami...

Preberi več

Kakšno pomoč lahko dobim?

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov)...

Preberi več

Kakšni so pogoji za vključitev?

Bivanje v domačem okolju na področju Mestne občine Ljubljana, potreba po storitvah iz dveh sklopov storitev, da gre za osebo iz skupine upravičencev...

Preberi več

Zahtevek oziroma vlogo za uveljavljanje storitve poda upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ustno, pisno ali preko elektronske pošte pri organizacijski enoti s področja, kjer upravičenec stanuje.

Preberi več

Potrebno je oddati zahtevek oziroma vlogo za vključitev v storitev ustno (osebno ali telefonsko) ali pisno (po klasični ali elektronski pošti) na določenem obrazcu...

Preberi več

Na organizacijsko enoto s področja, kjer upravičenec biva – po telefonu, osebno v času uradnih ur ali pisno oziroma po elektronski pošti.

Preberi več

Obseg pomoči je odvisen od potreb upravičenca in prostih terminov Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana ob vključitvi. ...

Preberi več

Pohvalo ali pritožbo lahko najhitreje oddate prek spletnega obrazca. Vaše mnenje nam veliko pomeni.

Spletni obrazec

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana omogočamo vsem uporabnikom storitev pomoči na domu izposojo knjižničnega gradiva interne knjižnice.

Preberi več

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo