9. decembra 2016 smo prejeli državno priznanje - skupinsko nagrado za zaposlene na področju socialnega varstva za leto 2016, ki jo podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predlagatelj za podelitev skupinske nagrade za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana je Svet uporabnikov Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. Predlog je podprla Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

Več informacij vključno z obrazložitvijo je na voljo tukaj

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo