MOL subvencionira neposredno izvajanje socialne oskrbe.

Cena storitve socialne oskrbe za upravičenca znaša:

  • od ponedeljka do sobote 4,40 EUR/h
  • nedelja 5,70 EUR/h
  • praznik 5,90 EUR/h

Neposredno izvajanje storitve na upravičenca do 20 ur tedensko – v primeru oskrbe z dvema oskrbovalcema se število ur lahko poveča za 1/3.

Cenik storitev velja od 1.1.2017 dalje.

Mestna občina Ljubljana visoko subvencionira ceno storitev. Upravičenec, ki ne zmore plačila storitve, lahko uveljavlja oprostitev plačila na Centru za socialno delo.

Mestna občina Ljubljana prijazno mesto starejšim

Na podlagi Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana štev.:1221-13/2011-2 z dne 19.12.2011, Mestna občina Ljubljana subvencionira stroške storitve pomoč družini na domu v višini 80% stroškov storitve, in sicer od 1. 2. 2012 dalje.

V skladu s 6. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost so socialno varstvene storitve oproščene plačila DDV (Ur. l. RS, št. 117/06, 33/09, 85/09 in 85/10).

V kolikor so vam ostale plenice, podloge za enkratno uporabo ali drugi pripomočki za nego, nas kontaktirajte. Podarjene pripomočke bomo posredovali uporabnikom, ki jih potrebujejo.

Kontaktna oseba: Samec Barbara, tel.: 01/24-20-605.

Komu je oskrba namenjena?

Starejšim, invalidnim in bolnim osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju in se ne morejo oskrbovati ali negovati sami...

Preberi več

Kakšno pomoč lahko dobim?

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov)...

Preberi več

Kakšni so pogoji za vključitev?

Bivanje v domačem okolju na področju Mestne občine Ljubljana, potreba po storitvah iz dveh sklopov storitev, da gre za osebo iz skupine upravičencev...

Preberi več

Zahtevek oziroma vlogo za uveljavljanje storitve poda upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ustno, pisno ali preko elektronske pošte pri organizacijski enoti s področja, kjer upravičenec stanuje.

Preberi več

Potrebno je oddati zahtevek oziroma vlogo za vključitev v storitev ustno (osebno ali telefonsko) ali pisno (po klasični ali elektronski pošti) na določenem obrazcu...

Preberi več

Na organizacijsko enoto s področja, kjer upravičenec biva – po telefonu, osebno v času uradnih ur ali pisno oziroma po elektronski pošti.

Preberi več

Obseg pomoči je odvisen od potreb upravičenca in prostih terminov Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana ob vključitvi. ...

Preberi več

Pohvalo ali pritožbo lahko najhitreje oddate prek spletnega obrazca. Vaše mnenje nam veliko pomeni.

Spletni obrazec

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana omogočamo vsem uporabnikom storitev pomoči na domu izposojo knjižničnega gradiva interne knjižnice.

Preberi več

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo