splet7Ustanoviteljica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je Mestna občina Ljubljana. Kot javni zavod s področja socialnega varstva deluje od ustanovitve 01.05.2002 dalje. Ustanovljen je za opravljanje storitev socialne oskrbe, socialnega servisa in varovanja na daljavo ter organiziran kot javna služba. Storitev varovanja na daljavo je bila ukinjena februarja 2012, izvajanje pa je prevzel Pacient d.o.o.

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana zagotavlja in sofinancira lokalna skupnost, pri čemer del cene storitve plača uporabnik, del subvencionira občina. Pri tem obstaja tudi možnost oprostitve plačila storitev - pristojni CSD.

Od leta 2013 ponovno izvajamo socialni servis.

Storitve socialne oskrbe so vsakdanja opravila na domu uporabnika:

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
 • gospodinjska pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).
 • Storitev ZOD je organizirana vse dni v tednu med 6.00 in 22.00 uro.

Storitev se prične na podlagi potrebe in želje uporabnika:

Prvi del (izvajajo strokovne delavke)

 • ugotavljanje upravičenosti do storitve;
 • pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve;
 • organiziranje ključnih članov okolja;
 • izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.

Drugi del (socialne oskrbovalke)

 • neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu;
 • prilagaja se potrebam in zmožnosti uporabnika ter njegovemu okolju;
 • storitve se izvajajo vse dni v tednu (največ do 20 ur na teden na uporabnika).

Namen socialne oskrbe:

 • pomoč pri zagotavljanju kakovostnega življenja na lastnem domu;
 • omogočiti uporabnikom čim daljše bivanje v domačem okolju;
 • preprečevanje osamljenosti;
 • razbremenitev svojcev.

V kolikor so vam ostale plenice, podloge za enkratno uporabo ali drugi pripomočki za nego, nas kontaktirajte. Podarjene pripomočke bomo posredovali uporabnikom, ki jih potrebujejo.

Kontaktna oseba: Samec Barbara, tel.: 01/24-20-605.

Komu je oskrba namenjena?

Starejšim, invalidnim in bolnim osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju in se ne morejo oskrbovati ali negovati sami...

Preberi več

Kakšno pomoč lahko dobim?

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov)...

Preberi več

Kakšni so pogoji za vključitev?

Bivanje v domačem okolju na področju Mestne občine Ljubljana, potreba po storitvah iz dveh sklopov storitev, da gre za osebo iz skupine upravičencev...

Preberi več

Zahtevek oziroma vlogo za uveljavljanje storitve poda upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ustno, pisno ali preko elektronske pošte pri organizacijski enoti s področja, kjer upravičenec stanuje.

Preberi več

Potrebno je oddati zahtevek oziroma vlogo za vključitev v storitev ustno (osebno ali telefonsko) ali pisno (po klasični ali elektronski pošti) na določenem obrazcu...

Preberi več

Na organizacijsko enoto s področja, kjer upravičenec biva – po telefonu, osebno v času uradnih ur ali pisno oziroma po elektronski pošti.

Preberi več

Obseg pomoči je odvisen od potreb upravičenca in prostih terminov Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana ob vključitvi. ...

Preberi več

Pohvalo ali pritožbo lahko najhitreje oddate prek spletnega obrazca. Vaše mnenje nam veliko pomeni.

Spletni obrazec

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana omogočamo vsem uporabnikom storitev pomoči na domu izposojo knjižničnega gradiva interne knjižnice.

Preberi več

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo