Iščemo socialne oskrbovalke za pomoč na domu. Delo obsega: pomoč pri osebni higieni, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov, pomoč v gospodinjstvu, osnovno čiščenje bivalnega prostora, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, izvajanje storitev socialnega servisa.

 

 

 

 
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana -   oskrba na domu -   prijazno staranje doma  zod zl  lj lgbt  lj prostovoljstvo