Domov

Prijazno

staranje doma

Skupaj z lokalno skupnostjo si zaposleni v Zavodu prizadevamo, da bi uporabnikom omogočali kakovostno življenje v skupnosti. S tem želimo prispevati k aktivnemu vključevanju uporabnikov v širše družbeno dogajanje, jim izkazati spoštovanje in dostojanstvo in dati možnost, da odločajo o načinu in kakovosti svojega življenja.
Prijazno</br><h3>staranje doma</h3>
23.01.2019
09:30 - 11:00
Delavnica "Spominjanje" - ODPOVEDANA
23.01.2019
10:00 - 12:30
Konferenca "Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu (CrossCare)"
24.01.2019
09:00 - 12:00
Kreativna delavnica "Punčka iz cunj"
accordion menu joomla accordion menu joomla

Naše poslanstvo

Z našim delom in poslanstvom nudimo podporo in oskrbo upravičencem, ki živijo doma, v skupnosti. Pri izvajanju storitev sledimo individualnemu in celostnemu pristopu. Uporabnike spodbujamo pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialnih mrež z namenom preprečevanja in zmanjševanja osamljenosti. Sledimo temeljnim načelom strokovnega dela, ki upoštevajo integracijo, individualizacijo in krepitev moči uporabnikov.