Oskrba na domu

Socialna oskrba na domu obsega opravila sestavljena iz treh sklopov:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
  • gospodinjska pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

Storitev se prične na pobudo upravičenca/-ke oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
Prvi del storitve izvajajo strokovni delavci in delavke in obsega: ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem/-ko in upravičencem/-ko ali družino. Osebni načrt, ki ga izdelamo skupaj z uporabnikom in njegovimi svojci, izhaja iz potreb uporabnika. Vsebovati mora opravila vsaj iz dveh sklopov, kar je pogoj za izvajanje oskrbe. Drugi del storitve izvajajo socialne oskrbovalke in socialni oskrbovalci na domu uporabnika po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu. Izvajanje se prilagaja potrebam in zmožnostim uporabnika/-ce in okolju. Storitev je organizirana vse dni v tednu med 6.00 in 22.00 uro, največ do 20 ur na teden za posameznega uporabnika. Čas posameznega obiska ni krajši od 30 minut.

Storitev socialna oskrba na domu sofinancira lokalna skupnost. Del cene storitve plača uporabnik, večinski del pa subvencionira Mestna občina Ljubljana. Pri tem obstaja možnost oprostitve plačila storitve (delne ali v celoti), ki se uveljavlja pri pristojnem centru za socialno delo.

Namen socialne oskrbe je predvsem oskrba in podpora pri ohranjanju čim daljše samostojnosti in kakovostnega življenja na domu, preprečevanje osamljenost in socialne izključenosti ter razbremenitev svojcev.

Cenik storitev socialne oskrbe

ZOD Ljubljana | COVID klic v sili ZOD

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.
Sprejmi Zavrni