Projekti

 

SOBIVANJE Z DEMENCO (študentski inovativni projekt za družbeno korist) - zaključen

V sklopu projekta Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 - 2020 za študijsko leto 2017/2018 smo sodelovali v projektu Sobivanje z demenco.

PREBERI VEČ


URBANO VRTIČKANJE Z BABICO IN DEDKOM - v teku

Je avtorski, pilotni in medgeneracijski projekt, ki je edinstven na področju medgeneracijskega povezovanja. Vrtičkarstvo je dejavnost, ki ne zahteva formalne izobrazbe. Temelji na izkušnjah posameznika in je uporabna metoda za vključevanje v skupnost. Lokalna samooskrba je tudi ena od pomembnih tematik prihodnosti, ne le Ljubljane – Zelene prestolnice Evrope 2016, ampak tudi drugih mest po svetu. 

PREBERI VEČ


ZA DEMENCI PRIJAZNO SKUPNOST - v teku

V demenci prijaznem okolju osebe z demenco živijo bolj kakovostno, prispevajo k skupnosti, ostajajo aktivni člani družbe, živijo varno, dobijo podporo, pomoč in razumevanje, ohranjajo svojo socialno mrežo, dostopajo do storitev, ki so jih vajene in jih potrebujejo (trgovine, bolnišnice, banka, pošta, parki…). Namen projekta je oblikovanje neformalnih izobraževalnih programov in usposabljanj za posamezne ciljne skupine, ki bodo prispevali k oblikovanju demenci prijazne skupnosti. 

PREBERI VEČ


KREPIMO ZDRAVJE V STAROSTI (študentski inovativni projekt za družbeno korist) - zaključen v letu 2017

Nosilec projekta je bila Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, ZOD pa je sodeloval kot projektni partner. Osnovna ideja projekta in njegov cilj je bil uvajanje sprememb na lokalni ravni in vplivati na sistemske spremembe. Z vzpostavitvijo novih programov in izvajanjem storitev za starostnike v domačem okolju, smo želeli dvignili kakovost bivanja v domačem okolju in jim omogočiti bolj zdravo, aktivno in samostojno življenje. 

PREBERI VEĆ


AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU A-Qu-A - zaključen v letu 2016

Evropski projekt A-Qu-A, katerega nosilec je bil ZOD, je bil financiran s strani Norveškega finančnega mehanizma 2009 - 2014. Od maja 2015 do decembra 2016 smo meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana omogočili brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije in druge zdravstvene dejavnosti na domu uporabnikov. Skupaj s projektnimi partnerji smo nudili tudi dodatne oblike pomoči, izobraževanja, svetovanja, gibalno vadbo ter svetovanje za ureditev bivalnega okolja za kakovostnejše življenje v domačem okolju.

PREBERI VEČ