CROSSCARE - v teku

Evropski projekt CrossCare se izvaja na območju dveh sosednjih držav, Republike Slovenije in Republike Hrvaške. Skupna vrednost projekta znaša 1.052.257,68 EUR. Nosilec projekta CrossCare je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, ostali projektni partnerji pa so: Mestna občina Ljubljana, Center za pomoč na domu Maribor, Dom zdravlja Čakovec, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zagreb in Grad Zagreb. Med pridruženimi partnerji projekta so: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Center za socialno delo Brežice, Ustanova za zdravstveno njegu u kući Karlovac, Univerzitetni klinični center Ljubljana – Center za geriatrično medicino, Nastavni zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«, Hrvatska Udruga radnih terapevta, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, in Univerza v Ljubljani, Zdravstvena Fakulteta.

 

Splošni cilj projekta je razvoj in vzpostavitev nove čezmejne strukture sodelovanja za zagotavljanje integriranega pristopa oskrbe na domu, ki združuje storitve zdravstvenega in socialnega varstva. Takšna, vsebinsko celovita čezmejna struktura, ki deluje na osnovi enake metodologije, predstavlja popolno novost na območju obeh držav. Sicer se na območju obeh držav že izvajajo posamezni segmenti storitev oskrbe starejših na domu, vendar je področje normativno oziroma sistemsko neurejeno. Širok obseg potreb ljudi, po integrirani oskrbi na domu, kaže na nujnost sistemske ureditve področja. Tekom izvajanja projekta bomo spremljali potrebe starejših po integrirani oskrbi v skupnosti in hkrati v praksi že oblikovali možne odgovore. Projekt tako predstavlja inovativnost na visoki ravni, saj bodo rezultati projekta služili kot strokovne podlage, za normativno ureditev področja.

Potek projekta v Mestni občini Ljubljana:

CrossCare je namenjen osebam starejšim od 65 let, osebam s statusom invalida in kronično bolnim. Prav tako je pogoj prijavljeno stalno oz. začasno bivališče v mestni občini Ljubljana. Prednost imajo uporabniki, ki živijo na obrobju mesta, saj želimo storitve zagotoviti tistim, ki živijo zunaj urbanih središč in katerim so sicer takšne storitve načeloma slabo dostopne. V okviru projekta bomo uporabnikom na domu zagotovil brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege in dietetike. Pomembno je poudariti, da gre pri integrirani oskrbi na domu, za oskrbo ki je prilagojena uporabniku, njegovim navadam, načinu življenja in okolju v katerem živi. S projektom tako aktivno prispevamo k pozitivnim spremembam na področju dolgotrajne oskrbe, tako na ravni posameznika, kot tudi na sistemski ravni.

Zdravstvena nega in dietetika

Naloga zdravstvene nege je omogočati pomoč ter nego bolnih in starejših oseb, hkrati pa tudi sodelovati v procesu preventive, zdravljenja in rehabilitacije. Naše delo bo temeljilo na spremljanju osnovnih življenjskih aktivnostih in samooskrbi za izboljšanje kakovostni življenja.

Storitve dietetike bodo namenjene individualnemu svetovanju in promociji zdravega načina prehranjevanja ter varovanju in krepitvi zdravja.

Fizioterapija

Fizioterapija je namenjena posameznikom, ki potrebujejo ponovno vzpostavitev optimalnega gibanja in funkcijskih sposobnosti ali pa vzdrževanje tega. Obsega postopke, pri katerih sta gibanje in funkcijska sposobnost posameznika obravnavana glede na okoliščine, kot so staranje, poškodbe, bolezni, okvare, zdravstveno stanje in okoljski dejavniki. Fizioterapija se ukvarja z izboljševanjem zmožnosti za gibanje in posledično z izboljševanjem kakovosti življenja.

Delovna terapija

Delovni terapevt omogoča posameznikom in skupinam doseganje optimalnega funkcioniranja v aktivnostih vsakodnevnega življenja. Ko zaradi razvojnih sprememb (starosti), bolezni, poškodb ali drugih okoliščin oseba ne more več samostojno izvajati aktivnosti, ki so zanjo pomembne, delovni terapevti poskusijo zagotoviti, da oseba (p)ostane čim bolj samostojna oziroma zadovoljna pri opravljanju osnovnih dnevnih in širših dnevnih aktivnosti ter pri vključevanju v družbo.

Delovnoterapevtska obravnava vključuje tudi prilagoditve življenjskega okolja za izvajanje aktivnosti in izobraževanje svojcev oziroma oseb, ki živijo z uporabniki.


PROGRAM DELOVNOTERAPEVTSKEGA TELEFONSKEGA SVETOVANJA MEŠČANKAM IN MEŠČANOM V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

V času, ko se naša država sooča z epidemijo, so starejši ljudje še bolj potrebni pomoči in prijazne besede.

V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana v okviru projekta CrossCare starejšim meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana ter njihovim družinskim članom preko telefonskega pogovora omogočamo delovnoterapevtsko telefonsko svetovanje, s ciljem ohranjanja čim večje samostojnosti v domačem okolju.

Delovni terapevti vam bodo preko telefonske zveze svetovali ter vas vodili skozi gibalne in dihalne aktivnosti ter vam svetovali, kako ohranjati spretnosti pri vsakodnevnih dejavnostih. Svetovali vam bodo, na kakšen način se najlažje obrniti v postelji, kako se posesti, vstati ali izvesti presedanje na invalidski voziček. Prav tako vam lahko delovni terapevti svetujejo, kako si urediti življenjsko okolje z namenom preprečevanja padcev ter vas vodijo skozi smiselno uporabo medicinsko tehničnih pripomočkov. Posebno pozornost bodo namenili ljudem z demenco v obliki vodenih pogovorov, s poudarkom na ohranjanju miselnih procesov. Svetovanje je namenjeno tudi družinskim članom, saj jih v stisko pogostokrat potisnejo vprašanja povezana s področja funkcioniranja človeka z demenco v vsakodnevnih aktivnostih, vprašanja glede prehranjevanja ljudi z demenco, načini in tehnike primerne za sproščanje tako ljudi z demenco kot tudi njih samih.

Za brezplačno delovnoterapevtsko telefonsko svetovanje lahko od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 uro pokličete na telefonsko številko 051 649 082, kjer vas bodo prijazno sprejeli delovni terapevti Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana.

12.08.2020
10:30 - 11:30
ODPOVED / Delavnica "Spominjanje"
01.09.2020
10:00 - 11:30
ODPOVED / Skupina starejših za samopomoč
Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.
Sprejmi Zavrni