Za demenci prijazno skupnost - v teku

V demenci prijaznem okolju osebe z demenco živijo bolj kakovostno, prispevajo k skupnosti, ostajajo aktivni člani družbe, živijo varno, dobijo podporo, pomoč in razumevanje, ohranjajo svojo socialno mrežo, dostopajo do storitev, ki so jih vajene in jih potrebujejo (trgovine, bolnišnice, banka, pošta, parki…).

Namen projekta je oblikovanje neformalnih izobraževalnih programov in usposabljanj za posamezne ciljne skupine, ki bodo prispevali k oblikovanju demenci prijazne skupnosti.

despot logo transparent 002Za osebe z demenco je zelo pomembno podporno okolje. Prav tako je pomembna dobra dostopnost do zdravstvenih storitev in drugih oblik pomoči v skupnosti, zato menimo da bomo s povezovanjem različnih organizacij, z namenom večje prepoznavnosti pojava demence in ozaveščanja ljudi, ustvarili pogoje za demenci prijazno skupnost.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje in traja od oktobra 2017 do novembra 2018. Nosilec projekta je Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci, projektni partnerji so ZOD, Psihiatrična bolnišnica Ormož, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Dom Hmelina, Dom upokojencev Nova Gorica in Zdravstveni dom Izola. 

10.12.2018
10:00 - 11:30
Tečaj "Ruščina za starejše"
13.12.2018
09:00 - 12:00
Kreativna delavnica "Punčka iz cunj"
13.12.2018
17:00 - 19:00
Skupina za samopomoč za svojce oseb z demenco