Projekti

CROSSCARE - zaključen

Evropski projekt CrossCare se je izvajal na območju dveh sosednjih držav, Republike Slovenije in Republike Hrvaške. Skupna vrednost projekta je znašala 1.052.257,68 EUR. Nosilec projekta CrossCare je bil Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, ostali projektni partnerji pa so bili: Mestna občina Ljubljana, Center za pomoč na domu Maribor, Dom zdravlja Čakovec, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zagreb in Grad Zagreb. Med pridruženimi partnerji projekta so bili: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Center za socialno delo Brežice, Ustanova za zdravstveno njegu u kući Karlovac, Univerzitetni klinični center Ljubljana – Center za geriatrično medicino, Nastavni zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«, Hrvatska Udruga radnih terapevta, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, in Univerza v Ljubljani, Zdravstvena Fakulteta.

Več

Urbano vrtičkanje z babico in dedkom (prostovoljski projekt) – v teku

Je avtorski, pilotni in medgeneracijski projekt, ki je edinstven na področju medgeneracijskega povezovanja. Vrtičkarstvo je dejavnost, ki ne zahteva formalne izobrazbe. Temelji na izkušnjah posameznika in je uporabna metoda za vključevanje v skupnost. Lokalna samooskrba je tudi ena od pomembnih tematik prihodnosti, ne le Ljubljane – Zelene prestolnice Evrope 2016, ampak tudi drugih mest po svetu.

Več

Sobivanje z demenco (študentski inovativni projekt za družbeno korist) - zaključen

V sklopu projekta Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 - 2020 za študijsko leto 2017/2018 smo sodelovali v projektu Sobivanje z demenco.

Več

Za demenci prijazno skupnost - zaključen v letu 2018

V demenci prijaznem okolju osebe z demenco živijo bolj kakovostno, prispevajo k skupnosti, ostajajo aktivni člani družbe, živijo varno, dobijo podporo, pomoč in razumevanje, ohranjajo svojo socialno mrežo, dostopajo do storitev, ki so jih vajene in jih potrebujejo (trgovine, bolnišnice, banka, pošta, parki…).

Namen projekta je oblikovanje neformalnih izobraževalnih programov in usposabljanj za posamezne ciljne skupine, ki bodo prispevali k oblikovanju demenci prijazne skupnosti.

Več

Krepimo zdravje v starosti (študentski inovativni projekt za družbeno korist) - zaključen v letu 2017

Nosilec projekta je Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, ZOD pa sodeluje kot projektni partner. Osnovna ideja projekta in njegov cilj je uvajanje sprememb na lokalni ravni in vplivati na sistemske spremembe. Z vzpostavitvijo novih programov in izvajanjem storitev za starostnike v domačem okolju, smo želeli dvignili kvaliteto bivanja v domačem okolju in jim omogočili bolj zdravo, aktivno in samostojno življenje.

Več

Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju A-Qu-A – zaključen v letu 2016

Evropski projekt A-Qu-A, katerega nosilec je bil ZOD, je bil financiran s strani Norveškega finančnega mehanizma 2009 - 2014. Od maja 2015 do decembra 2016 smo meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana omogočili brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije in druge zdravstvene dejavnosti na domu uporabnikov. Skupaj s projektnimi partnerji smo nudili tudi dodatne oblike pomoči, izobraževanja, svetovanja, gibalno vadbo ter svetovanje za ureditev bivalnega okolja za kakovostnejše življenje v domačem okolju.

Več

ZOD Ljubljana | COVID klic v sili ZOD

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.
Sprejmi Zavrni