Veljavni predpisi in obrazci

Dokumenti, ki jih je izdal Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Program dela in finančni načrt za leto 2023
Program dela in finančni načrt za leto 2022

Program dela in finančni načrt za leto 2021

Program dela in finančni načrt za leto 2020
Program dela in finančni načrt za leto 2019
Program dela in finančni načrt za leto 2018
Program dela in finančni načrt za leto 2017
Program dela in finančni načrt za leto 2016
Katalog informacij javnega značaja Zavoda
Katalog storitev

Politika kakovosti
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju, izvajanju in prekinitvi storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana
Statut Zavoda

Poročila o delovanju Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

Poročilo ZOD 2022
Poročilo ZOD 2021

Poročilo ZOD 2020
Poročilo ZOD 2019

Poročilo ZOD 2018
Poročilo ZOD 2017

Poročilo ZOD 2016
Poročilo ZOD 2015
Poročilo ZOD 2014
Poročilo ZOD 2013
Poročilo ZOD 2012

Raziskave

Rezultati ankete o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana za leto 2021
Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana za leto 2020

Obrazci

Vloga za vključitev v storitve socialne oskrbe
Direktna bremenitev (trajnik)  

Dokumenti, ki jih je izdala Mestna občina Ljubljana

Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
Akcijski načrt "Starosti prijazna Ljubljana" za obdobje od 2016 do 2020
Akcijski načrt "Ljubljana - občina po meri invalidov" za obdobje od 2017 do 2018

Drugi dokumenti, ki pomembno vplivajo na delovanje ZOD

Zakoni:

Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015
Zakon o javnih financah
Zakon o javnih naročilih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o prostovoljstvu
Zakon o računovodstvu
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o zavodih
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenemu zavarovanju

Pravilniki:

Pravilnik o izvrševanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev

Drugo:

Statistika evidenčnih računov
Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva
Katalog strokovnih znanj in spretnosti 
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstvenega varstva in socialnega varstva Slovenije
Poročilo o realizaciji nalog Strategije varstva starejših, sprejete za obdobje od 2006 do 2010 in akcijski načrt nalog pristojnih ministrstev do izteka Strategije varstva starejših do leta 2010
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020
Strategija dolgožive družbe
Strategija varstva starejših od leta 2010 - solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva
Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev

ZOD Ljubljana | COVID klic v sili ZOD

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.
Sprejmi Zavrni